• FÖRETAGSTJÄNSTER

 • ARBETA FÖR ETT HÅLLBART ARBETSKLIMAT OCH HÅLLBARA MEDARBETARE

  Gladare anställda och ökad arbetsglädje

  Bättre kommunikation i arbetsgruppen samt ökat gehör och ökad empati

  Ökad koncentration, effektivitet, kreativitet

  Bättre beslutsfattande

  Färre sjukdagar

  Lägre upplevd stressnivå bland de anställda

   

  Ser du och ditt företag friskvård som mer än att ge den anställde pengar till ett gymkort?

  Vill du och ditt företag skapa ett hållbart företagsklimat med glada medarbetare som trivs med sig själva och mår bra inifrån?

  Är du och ditt företag ett av de företag som verkligen vill investera i sin personal, som inser vikten av att personalen mår bra?

   

  Då vill jag oerhört gärna arbeta med er, för jag tror att tillsammans kan vi skapa fantastiska förutsättningar för er personal!

   

  Låter det bra?

  Jag erbjuder er andra perspektiv, jag ger er möjligheter till insikter i hur mycket vi faktiskt kan påverka på egen hand. Jag erbjuder er verktyg i hur ni kan skapa ett trevligare, vänligare arbetsklimat där medarbetaren kan prestera och arbeta utifrån sitt bästa hållbara jag. Hur man kan sänka sin upplevda stressnivå, samt bli medveten om hur mycket tankar och ord påverkar både oss själva, våra kollegor och vår inställning till arbetet. Min önskan är att skapa ett arbetsklimat med friskare, mer produktiva och kreativa medarbetare.

   

  Det är på arbetsplatsen vi spenderar större delen av vår vakna tid. Jag arbetar för att vi ska må så bra vi någonsin kan både privat OCH på arbetet. Vi är människor som upplever det vi upplever oavsett var vi befinner oss. Det går inte att separera privatpersonen från arbetspersonen - vi är de vi är. Hur bra vill vi må i det?

   

  Hur?

  Stresshantering
  Genom att lära sig att stanna upp, ta pauser regelbundet, arbeta mer fokuserat, bli medveten om hur våra tankar styr oss och påverkar vår kropp och våra känslor får deltagarna verktyg i hur de kan vara mer här och nu och genom det sänka eventuell upplevd stressnivå.

   

  Må bra inifrån

  Vi arbetar med medkänsla till sig själv och till medarbetaren och skapar de bästa förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsklimat. Konkreta verktyg och övningar ger individen de bästa förutsättningar för att genom självledarskap må så bra den någonsin kan inifrån.

   

  Arbetsklimatet

  Hur vi bemöter vår omgivning handlar om hur vi själva mår och upplever vår verklighet och i det här fallet vår arbetsplats och vår arbetsbelastning och våra kollegor. Hur du talar till gruppen, hur du uttrycker dig börjar med individen. Genom övningar och samtal hjälper jag gruppen att vända på sina perspektiv och bli mer medvetna till hur de själva kan påverka även stämningen och arbetsklimatet i gruppen i stort.

   

  Tid

  Jag tror på att vissa saker behöver ta tid. Tid för att implementeras, landa i personen samt tid för att bli en vana. Det finns ingen quick fix när du arbetar med stresshantering och mental hälsa. Jag vill arbeta för ett HÅLLBART företagsklimat där det finns ett engagemang från ledning till anställd att göra något bra av det vi kan påverka tillsammans. Är det något som även ni som företag vill?

   

  Tillsammans utvecklar vi ett upplägg som passar era förutsättningar vad gäller tidsinvestering samt i vilka typer av forum ni vill arbeta med projektet.

   

  Jag erbjuder föreläsningar, kurser i mindre grupper samt individuella samtal.

   

  Kontakta mig så utformar vi tillsammans ett upplägg utifrån era behov.

  kontakt@halsainuet.se

   

   

  SYFTET ÄR ATT GEMENSAMT SKAPA ETT HÅLLBART SÄTT ATT ARBETA FÖR MENTAL HÄLSA INOM ORGANISATIONEN

 • TIDIGARE SAMARBETSPARTNERS

  "Tack Rebecca, din insats var strålande. Att få prova på mindfulness i en miljö som var lite annorlunda och mitt upp i vår rörliga kreativitet var fantastiskt! Vi fick alla en välbehövlig hjärnpaus i allt det kreativa och starten på en konferens som genomförts i en annorlunda och spännande miljö."

  Malena Eklund, Projektledare Svenska Mässan Koncernen

   

   

  "Vi har haft nöjet att gästas av Rebecca med mindfulness för våra medarbetare.

  Rebecca har varit en stor energikälla för oss med mindfulness-passen varje vecka under delar av vår hälsosatsning. Hennes pass bjuder på en magisk stund med ingivelse och återhämtning. Vi är mycket nöjda med upplevelsen."

  Lena Kallevik, Director of Creative Events, Gothia Towers

  All Posts
  ×