•  

  TESTA: ÄR DU OCKSÅ HÖGKÄNSLIG?

   

   

   

   

   

 • ÄR DU HÖGKÄNSLIG?

  Förmodligen är svaret på den frågan, ja. Du bara vet.

   

  Enligt HSP-forskaren Elaine Aron kan ingen annan kan säga om du är högkänslig, oftast är det här något som du bara vet. Det klingar rätt i dig helt enkelt. Högkänslighet är återigen ingen diagnos eller något du ska behandla, utan ett personlighetsdrag som du kan lära känna för att förstå dig själv bättre och veta vad du behöver utifrån det.

   

  Nedan har du en mängd frågor som kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre och kanske öppna upp en insikt att olika delar av din personlighet kan ha med ditt högkänsliga drag att göra.

   

  Svara spontant ja eller nej på frågorna, svara även ja om det stämmer något sånär.

  Ringa in dina ”ja” och räkna sen ihop ditt resultat.

   

  1. Är det vanligt att du känner ett behov av att "dra dig tillbaka" när du varit ute bland mycket folk eller på stora fester?
  2. Har du ofta känt att det är något ”fel” på dig?
  3. Blir du lätt överväldigad av sinnesintryck, ljud, ljus, starka lukter?
  4. Blir du lätt överstimulerad när det händer mycket runt omkring dig?
  5. Hoppar du lätt till av plötsliga höga ljud eller annat som du inte är beredd på?
  6. Har du lätt för att känna av hur andra mår?
  7. Har du fått höra att du är ”överkänslig”, ”Tänk inte så mycket", "Ta inte åt dig så mycket” eller ”Vad du överreagerar”?
  8. Har du svårt att se våldsamma och blodiga spelfilmer fastän du vet att det hela är på låtsas?
  9. Anstränger du dig mycket för att inte göra fel eller glömma saker?
  10. Är du mycket känslig för smärta?
  11. Har du ett rikt inre liv? 
  12. Kan du bli djupt berörd av konst, musik, natur eller andra upplevelser?
  13. Njuter du intensivt av saker och nyanser som många tycks missa? 
  14. När människor inte trivs i sin fysiska miljö, brukar du då veta vad som behöver göras för att dom ska få det mer bekvämt? 
  15. När du måste konkurrera eller bli observerad medan du utför en uppgift, blir du då nervös och skakig och presterar sämre än vad du annars skulle gjort? 
  16. När du var liten, uppfattade dina föräldrar eller lärare att du var känslig eller blyg? 
  17. Tycker du att det är lätt att komma på nya idéer, tycker du att det är underligt att andra inte tycker att det är lika enkelt att spåna idéer? 
  18. Tycker folk i allmänhet att du är vänlig och behaglig?
  19. Funderar du ofta över existentiella frågor?
  20. Är du bra på att entusiasmera och inspirera? 
  21. Kan du prestera extremt mycket under begränsad tid? 
  22. Är du en entreprenör? 
  23. Engagerar du dig lätt för mycket i andras problem? 
  24. Vill du göra saker i din egen takt och blir irriterad om du måste anpassa dig till någon som arbetar långsammare eller snabbare än du? 
  25. Har du ofta svårt att mentalt släppa saker som har hänt? Kan du grubbla över sådant du själv har gjort och vad andra att sagt? Har du svårt att gå vidare? 
  26. Känner du ofta intensiva känslor? 
  27. Blir du ofta mer ledsen än andra för småsaker samtidigt som du ofta kan känna intensiv lycka inför sådant som andra knappt lägger märke till? 
  28. Tycker du ibland att det är obegripligt att andra inte blir så berörda som du av olika saker, undrar du om de verkligen har sett samma film som du? Ser de inte skiftningarna i löven? Uppfattade de inte att den vi mötte var så ledsen? 
  29. Kan ditt humör svänga väldigt snabbt? 
  30. Drabbas du ofta av emotionella störtskurar, starka och snabbt övergående? 
  31. I kontakt med andra människor, kan dina känslor snabbt ändras t.ex. från ledsen till glad eller tvärtom?

  RESULTATET

  Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen högkänslig. Givetvis finns det inget ”svart eller vitt” resultat i det här testet. Har du kanske svarat ja på färre än tolv frågor men dessa stämmer oerhört bra kan det även vara befogat att tro att du är högkänslig.
   

  Inget psykologiskt test kan ge så tillförlitligt resultat att du bör basera hela ditt liv på det. Syftet med testet är att ge dig en ökad förståelse för dig själv. Härifrån kan du nu börja skapa ett mer medvetet liv för dig själv utifrån en ökad kunskap.

   

  Det handlar fortfarande om dig som person, det är bara du som vet vad du har behov av och hur du upplever saker och ting i din omgivning. Ingen är som du och det är din styrka. Därmed är det din skyldighet att ta reda på vad just du behöver i ditt liv för att du ska kunna må så bra du någonsin kan, oavsett högkänslighet eller inte högkänslighet.

  All Posts
  ×