Return to site

När livet känns grått, tråkigt och jobbigt

· Personlig utveckling,Tankars kraft

Har du någon gång varit med om att något som du innan har uppfattat på ett speciellt sätt sedan totalt har förändrats?

Kanske en person som du inte alls kunde tåla som helt plötsligt blir en god vän?

En arbetsplats där du inte alls trivdes som helt plötsligt är en plats du är helt okej med att gå till?

Eller något annat?

 

I vissa tillfällen kan det vara yttre faktorer som har förändrats men ibland handlar det bara om dig.

Du har skiftat i hur du ser på personen, omgivningen eller dig själv.

 

Det här tycker jag är så oerhört intressant och det är något som jag ofta vägleder klienter i - att nya perspektiv kan leda till andra sätt att se livet på. Och vilken skillnad det kan göra för en individs välmående och liv!

 

Hur ofta tolkar du in saker i det du upplever eller det du får till dig? Har du reflekterat över det någon gång?

Jag skulle säga – hela tiden – det är utfrån dina tolkningar som du ser på din verklighet. Du väljer att tolka din omgivning och dig själv på ditt sätt, och därmed blir det din verklighet, den värld du lever i. Eller ja, du "väljer" förmodligen inte medvetet att göra det, det är snarare något vi gör helt automatiskt, men rent krasst så skapar du din verklighet utifrån dina egna tankar om densamma.

Så som du ser på din omgivning och dig själv är sällan lika som en annan person bredvid dig skulle uppfattar det. Vi har ofta naturligtvis beröringspunkter, vi kan ha liknande värderingar osv men ingen ser exakt lilkadant som du på omgivningen.

Hur skulle vi? Ingen har ju exakt samma erfarenheter som du, samma upplevelser utifrån samma individer man har haft i sitt liv osv.

Tänk dig att varje gång du värderar något så lägger du in din egen personliga tolkning i det hela.

Som exempel när du tycker du har rätt, att något är på ett speciellt sätt, något är fel eller inte bra osv. Hela tiden
lägger du in din egen tolkning i det hela. Den tolkningen skapar din syn på din omgivning och dig själv och leder i sin tur till dina val.

Det är absolut inget fel i det här beteendet för det är så vi gör – vi människor – för att manövrera oss framåt i livet. Hela vår sociala värld baseras på denna egenskap som vi har.

Det jag vill lyfta i den här artikeln är alla de gånger som vår syn på vår omginving eller oss själva inte gynnar oss. Ibland kanske till och med skadar oss.

När vi gör det per automatik och tror att detta är den enda verkligheten som finns.

När vi inte mår bra i vår vardag och upplever att livet känns grått eller skavigt.

Det är där vi kan göra skillnad. För oss själva.

Hur kan vi göra istället då?

Givetvis finns det många sätt att arbeta med detta på. Vill du ha vägledning på vägen så är du välkommen att boka in ett enskilt vägledningssamtal. Men kan vi just nu landa i att det är möjligt att påverka, kanske mer än du tror?

Genom att du läser den här artikeln så skapas en medvetenhet i dig att vi alla ser saker utifrån olika ingångar. Det kan i sin tur påverka dig i andra situationer, utan att du ens tänker på det.

Kanske går det nästa gång att bemöta någon annans synpunkt mer nyfiket? Ställa frågor utifrån en medvetenhet om att vi har olika syn på verkligheten? "Hur tänker du då?" eller "Vad menar du när du säger...?"

Du kan även prova på att aktivt reflektera genom att göra övningen nedan
Ta papper och penna och skriv ner alla sanningar du har skapat kring dig själv; exempelvis

- hur du ska vara

- vad du måste göra

- jag är alltid...

Kort sagt skriv ner alla måsten och borden du har i ditt liv.
Börja gärna med; Jag måste… och fortsätt därifrån

Sen tittar du på dina meningar och börjar utmana dem.

Är det du har skrivit sant? Eller är det en annan persons syn på verkligheten som lyser igenom? (mormor, mamma, pappa?)
Är detta något du väljer att fortsätta göra eller vara? Du måste ju inte förändra saker du själv står för!
Eller om det inte gynnar dig, hur skulle du vilja göra/vara/förhålla dig till det istället?

 

Den övningen är så värdefull och jag har gjort den flera gånger genom åren. Den ger mig en sådan tydlighet över många saker som jag ibland vill rensa bort, utmana eller se på ett annat sätt. Saker som begränsar mig. Så prova du med!

Om du genomför övningen; skriv gärna en rad och berätta hur detkändes för dig. några insikter eller något annat? Jag vill gärna veta. kontakt@halsainuet.se

Ta gärna en kik på mina webbkurser om du vill jobba mer aktivt med dina sanningar och hur du ser på din verklighet.

Eller hör av dig om du vill ha individuell vägledning. Jag är inte mer än ett mail bort på kontakt@halsainuet.se

Webbkurser i självledarskap, webbkurser i personlig utveckling