Return to site

Vi kan förändra

· Insikter,Personlig utveckling

Det är vi som skapar samhällets normer och värderingar mycket genom hur vi uttrycker oss och hur vi pratar med varandra.

I vissa sammanhang är det bekräftat att stress och alldeles för mycket att göra är normalt – och när du uttrycker detta till personer i det sammanhanget så får du den bekräftelse du förmodligen är ute efter; "andra har det likadant, skönt jag är inte ensam, då kan jag fortsätta som jag gör, jag behöver inte förändra något."

Det blir en värdering, en norm, i det sammanhanget. Om en person i den situationen hade sagt ”nä, jag har inte för mycket att göra jag påverkar själv mina dagar och styr min situation och mitt liv själv så som jag vill ha det” så hade det förmodligen upplevts oerhört provocerande av de andra och den yttrande personen hade uteslutits ur deras lilla gemenskap där man VILL ha för mycket att göra, man VILL känna sig stressad och man VILL vara kvar i det. För där har du ju en gemenskaphetskänsla, eller hur, som är så viktig för oss människor. Vi vill tillhöra något, om det ibland inte är nyttigt för oss.

I ett annat sammanhang kan att välja bort sig själv, sina egna behov, och hela tiden erbjuda andra hjälp och att vara överallt för andra hela tiden vara normalt. Det här är en värdering som jag märker att vi tillsammans har gjort oerhört viktig. Ja, jag skriver tillsammans, för återigen, det är vi tillsammans som bestämmer vad vi väljer att säga till varandra, blickar vi ger varandra, vi skapar genom vårt tyckande och tänkande.

I detta sammanhanget kan det upplevas oerhört provocerande och egoistiskt att ta hand om sig själv, ge sig själv tid till att göra saker man tycker om, eller ge sig själv tid att bara vara. Det gör det ju givetvis väldigt svårt för en individ att göra just det. Ta hand om sig själv, älska sig själv först. Det kräver ju kanske att du måste gå emot gruppens värderingar. Du får lov att ta hand om dig men då måste först alla andra ha det bra innan du får tänka på dig.

De två ovanstående exemplen är just det, exempel. Jag säger inte att det alltid är så, och det är definitivt inte alltid så i alla grupper. Ibland är det till och med oerhört härligt och skönt med en person som kommer in med en annan syn på det hela, som en frisk fläkt.

Men tyvärr märker jag av att mina exempel stämmer alltför ofta.

Våra värderingar kommer ju någonstans ifrån. Det vi tycker och tänker om saker och ting grundar sig ofta i de där värderingarna, vad andra ska tycka, samt vår rädsla för att hamna utanför den där gruppen som vi vill tillhöra, eller som vi per automatik tillhör pga olika sammanhang såsom jobbsituation, skola, släkt mm.

Skulle du vilja vara den personen som kommer in som en frisk fläkt? Som kanske ändrar gruppens perspektiv?

Tänk om du skulle ta med dina värderingar ut på en resa? Utforska dem. Skriva ner alla värderingar som känns viktiga för dig – det är ju dessa som du är medveten om, sen finns det säkerligen även en hel del som vi inte är lika medvetna om. Men börjar man utforska så kommer fler och fler fram.

När du sen har skrivit ner dem så utforskar du dem en och en ytterligare. Varifrån kommer den här värderingen, det här måstet eller det här bordet. Är det något jag egentligen verkligen står för?

Om ja: ja, behåll då det och var sann mot dig själv (för det här är det som handlar om att vara sann mot sig själv, det som är sant för dig DET är DET du ska stå för). Våga stå upp för dig själv och den värderingen som du vet är viktig för dig.

Om nej: kanske upptäcker du att det som jag hela mitt liv har fått inpräntat i mig är pga av vad mina släktingar har sagt eller liknande, det är ju egentligen inget jag själv tycker är speciellt viktigt. Ja, då kanske det är dags att att ett litet uppror mot den eller de värderingarna. Våga sätta sig på tvären och likt en 4-åring säga NEJ, det där vill inte jag! Det där står inte jag för.

Jag tror att blir vi lite mer medvetna om hur vi uttrycker oss och vad vi säger i olika situationer och inte bara glider med i snacket, har autopiloten påslagen och håller med för att andra ska känna sig säkrare, DÄR och DÅ kan vi göra skillnad.

Vi kan ändra de värderingarna vi har skapat kollektivt. Inte på en dag, inte på en vecka. Men kanske för våra barn och barnbarn.

Så hur uttrycker du dig?

Vilka värderingar är det som du känner är viktiga för dig?

Vill du vara sann mot dig själv?

broken image

Känns det här lätt för dig, rätt för dig? Men du kanske inte har kontakt med dig själv så du vet vad du står för? Kanske behöver du lyfta dig själv för att finna dig själv? Boosta dig själv?

Då tycker jag att du ska hänga med mig och en grupp andra som redan har hoppat på sommarkursen Boosta dig själv. Här har du all information du behöver. Du kan hoppa in när du vill under sommaren och allt material är tillgängligt för dig ända till 30 september.

Passa på nu och kom med från start! Hör gärna av dig via mail till mig om du har några frågor.

Känner du att du vill ha mig för dig själv? Samtal i lugn miljö personligen eller via telefon eller skype? Du är välkommen att boka in en tid redan nu innan sommaren. Kanske det kan ge dig mycket mer än du tror? Här har du all information om individuell guidning i mindfulness och stresshantering.

broken image

Att dela är omtanke

Det här kan vara just vad någon av dina vänner behöver läsa idag. Att dela är omtanke! Du delar enkelt texten med hjälp av sociala medier-knapparna längre ner på sidan